Ubezpieczenie na życie

Czy warto się ubezpieczyć?

Zastanawiasz się czasami czy warto się ubezpieczyć? Gdy jest się młodym człowiekiem, rzadko myśli się o ryzyku zachorowania na jakąś groźną chorobę, albo o tym, że może nam się przytrafić wypadek. Z wiekiem myśli się o tym coraz częściej. Czy w Wołominie i okolicach można się dobrze i tanio ubezpieczyć?

Czym jest ubezpieczenie

Ubezpieczenie, należy rozumieć jako umowę, zgodnie z którą na wypadek wystąpienia określonych zdarzeń, ubezpieczyciel wykona określone świadczone na rzecz ubezpieczonego. Ubezpieczenie ma na celu dzielenie i transfer do zakładu ubezpieczeń ryzyka negatywnych ekonomicznych skutków wystąpienia określonego w umowie ubezpieczeniowej zdarzenia losowego.

Z ubezpieczeniami wiąże się też kilka istotnych pojęć:

  • ubezpieczony – osoba, której mienie albo życie lub zdrowie stanowi przedmiotem ubezpieczenia;
  • ubezpieczyciel – instytucja, która przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia określonego zdarzenia i w razie jego wystąpienia wypłaca odszkodowanie; inaczej: towarzystwo ubezpieczeniowe, firma ubezpieczeniowa;
  • polisa ubezpieczeniowa – jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia między ubezpieczającym a ubezpieczycielem.

Rodzaje ubezpieczeń

Wyróżnia się dwa podstawowe systemy ubezpieczeń: społeczne (regulowane przez normy prawa publicznego) oraz gospodarcze (regulowane przez normy prawa prywatnego). Ubezpieczenia społeczne to np. KRUS albo ZUS (jakby coś, to ZUS Inspektorat w Wołominie mieści się przy ul. Adres: Mikołaja Reja 20, a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wołominie znajduje się przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 1).

W ramach ubezpieczeń gospodarczych wyróżnia się majątkowe (ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) oraz osobowe (ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków).

Nie wszystkie ubezpieczenia są dobrowolne – niektóre są obowiązkowe, jak na przykład ubezpieczenie pojazdu, czyli popularne ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenia dodatkowe – czy warto?

Podobno „przezorny zawsze ubezpieczony”, a „przypadki chodzą po ludziach”. Nigdy nie jesteśmy w stanie nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co wydarzy się w przyszłości. Chęć zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz swoim bliskim leży w naszej naturze. Ubezpieczenia zapewniają stabilność finansową najbliższym ubezpieczonego. Po wypadku, środki wypłacone w ramach ubezpieczenia mogą pokryć leczenie bądź rehabilitację. Podobnie działają ubezpieczenia mienia, które pozwalają uzyskać rekompensatę finansową na wypadek zniszczenia, kradzieży itd. Brak ubezpieczenia, w niektórych przypadkach może wręcz zrujnować życie. Dlatego właśnie wiele osób decyduje się na zakup dodatkowych ubezpieczeń – chodzi o bezpieczeństwo.

Agencja Ubezpieczeniowa czy Agent Ubezpieczeniowy?

Myśląc o zakupie ubezpieczenia, warto rozważyć u kogo je wykupić. I nie chodzi tutaj o to w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym. Okazuje się, że różnicę może zrobić to kto pośredniczy pomiędzy nami, a towarzystwem ubezpieczeniowym. Może to być agent, albo agencja ubezpieczeniowa (multiagencja). Główna różnica polega na tym, że agent ubezpieczeniowy jest przedstawicielem danego towarzystwa i oferuje jego produkty ubezpieczeniowe. Multiagencja ubezpieczeniowa zaś współpracuje z wieloma towarzystwami i oferuje produkty wszystkich towarzystw. To sprawia, że posiada możliwość porównania ze sobą wielu ofert i ich zakresów. Dzięki współpracy z agencją ubezpieczeniową łatwiej znaleźć optymalnie dopasowane ubezpieczenie jeśli chodzi o zakres i cenę.

Ubezpieczenia Wołomin

W powiecie wołomińskim jest zarówno bardzo wielu agentów ubezpieczeniowych, jak i agencji ubezpieczeniowych. W zasadzie to w każdym mieście będącym stolicą gminy jest dostępnych od kilku do kilkunastu – zarówno w Markach, Ząbkach, Zielonce, Kobyłce, Radzyminie, Dąbrówce, Klembowie, Tłuszczu, Jadowie, Poświętnem, Strachówce. Oczywiście na czele z Wołominem. Tu, jeśli wyszukamy ubezpieczenia Wołomin, to jedną z wiodących agencji ubezpieczeniowych będzie zlokalizowana przy ul. Lipińskiej Agencja Ubezpieczeniowa „u Sławka” Sławomir Rosłon. „U Sławka” posiada również biuro w Markach, dzięki czemu obsługuje nie tylko Klientów z Wołomina, ale także z Radzymina, Zielonki, Ząbek, Marek oraz Warszawy. Chcesz wiedzieć więcej to sprawdź: ubezpieczenia marki – agencja ubezpieczeniowa.

Zobacz również