orientacyjna lokalizacja działek w Wołominie przy ul. Kmicica

Gmina Wołomin – działki na sprzedaż

Wołomin. Kmicica. Działki na sprzedaż przez urząd miejskiGmina Wołomin planuje sprzedaż trzech nieruchomości niezbudowanych zlokalizowanych w Wołominie pomiędzy stacją paliw BP, a cmentarzem. Działki są położone w rejonie ul. Kmicica (obręb 0035), w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania terenu “Osiedle 1-go Maja III”.

Wszystkie wytypowane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń i znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczenie symbolem 4MN).

  1. działka nr ew. 211/12 o powierzchni 0,1281 ha
    cena wywoławcza 326 000 zł netto
  2. działka nr ew. 212/7 o powierzchni 0,0831 ha oraz 215/13 o powierzchni 0,0015 ha
    cena wywoławcza 186 000 zł netto
  3. działka nr ew. 212/8 o powierzchni 0,0865 ha.
    cena wywoławcza 202 000 zł netto

Na wyżej wymienione niezabudowane nieruchomości gruntowe PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE odbędą się 14 sierpnia (środa) odpowiednio w godzinach: działka 211/12 – 10.00, działka 212/7 i 215/13 – 11.30, działka 212/8 – 13.00.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2019.

Więcej szczegółów na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wołominie: CZYTAJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wołomin, tel. 227633085.

 

orientacyjna lokalizacja działek w Wołominie przy ul. Kmicica

 

Zobacz również